เสมา 3 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้าย "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ครบรอบ 110 ปี

ภารกิจ รมช.ศธ 2 01 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้าย "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ 110 ปี" โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประกอบพิธี ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารราชวัลลภ ทั้งนี้มีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. และนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารลูกเสือ บุคลากรลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขึ้น เป็นปีแรก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อครั้งพระองค์เสด็จกลับมาจากประเทศอังกฤษ พ.ศ.2454 ทรงวางรากฐานของการพัฒนาเด็ก เยาวชนไทย ด้วยกระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ เพื่อให้มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จวบจนกระทั่งถึงวันนี้ ครบ 110 ปีเต็ม
โดยพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเครื่องสังเวย พิธีถวายราชสดุดี และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและบุคลากรทางการศึกษา ผู้กำกับลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/7/2564