ปล่อย ปลา สู้โควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 กุมภาพันธ์ 2564


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิดและลูกเสือวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร “ปล่อยปลา สู้โควิด” ได้ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลานิล ปลายี่สก และปลาตะเพียน ขนาดใหญ่ พร้อมขยายพันธุ์ 1,000 ตัว ลงคลองรีเจ็ด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณดังกล่าวเป็นเขตอภัยทาน ปลาสามารถขยายพันธุ์ เพิ่มจำนวน และขยายพันธุ์ไปยังคลองสายอื่นๆ และร่องสวนได้

     

ที่มา  :  อาทร จันทวิมล