เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวรับสมัคร 09 มิถุนายน 2564