เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งปรเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ข่าวรับสมัคร 05 ตุลาคม 2563