ครูกัลยา ย้ำให้ รร.ราชประชานุเคราะห์ 50 นำความสามารถพิเศษของเด็กมาเป็นพลัง สร้างงาน-อาชีพมีคุณภาพในอนาคต

ภารกิจ รมช.ศธ 14 มิถุนายน 2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของสถานศึกษาในช่วงเปิดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอน โดยมี นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
 
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของสถานศึกษาในช่วงเปิดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอนในวันนี้ ได้เห็นความพร้อมด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร และ สถานศึกษา ตลอดจนส่วนท้องถิ่น และจังหวัด ทำให้มั่นใจว่าเราจะสามารถร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี
 
ทั้งนี้ ศธ. ให้ความสำคัญกับโรงเรียนของสำนักบริหารการศึกษาพิเศษในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาโดยตลอด และจากที่ได้ลงพื้นที่ไปในโรงเรียนการศึกษาพิเศษของทั่วประเทศนั้น ทำให้รู้สึกประทับใจและขอชื่นชมสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากร ตลอดจนตัวนักเรียนเอง เป็นผู้ที่มีความสามารถมากล้วน โดยเฉพาะผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละ ทำงานด้วยใจ ปฏิบัติอย่างเต็มที่ เป็นมากกว่าครูผู้สอน ให้ความรักความใส่ใจแก่เด็กเสมอ อย่างที่ทราบดีว่าเด็กในความดูแลของโรงเรียนการศึกษาพิเศษนั้น เป็นเด็กที่เริ่มจากความด้อยโอกาส จึงเป็นงานที่ยาก ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจมากกว่าสถานศึกษาอื่น ๆ อีกด้วย
 
“ส่วนที่น่าชื่นชมมากที่สุดสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษนั้น คือ เด็กที่พิการหรือบกพร่องด้านใดด้านหนึ่ง ระหว่างเรียนมีรายได้ และเมื่อศึกษาจบแล้วมีงานทำและทำงานเป็น ทั้งนี้ ศธ. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงกำลังจะต่อยอดให้สำนักบริหารการศึกษาพิเศษดำเนินการการจัดทำศูนย์วิจัยสำหรับพัฒนาเทคนิคการสอนแก่ครูผู้สอน เพื่อนำไปพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษนี้ นำความพิเศษมาเป็นพลัง ให้มีงานทำ และมีอาชีพที่ดีในอนาคต” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
14/6/2564