พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทุนพระราชทาน มทศ. 17 ธันวาคม 2563
 

พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน แก่ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะครูผู้ดูแล และเหล่านักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน​จิตรลดา​ พระราชวังดุสิต วันอาทิตย​์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน​ พ.ศ. ๒๕๖๓