ข้าวเกรียบพม่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ 03 มีนาคม 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด และลูกเสืออาชีวะ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ลงมือทอดข้าวเกรียบถั่วเหลืองที่สั่งซื้อมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อนำไปแจกให้กับแรงงานพม่าที่ถูกกักตัวในโรงพยาบาลสนามสมุทรสาครได้กินของพม่าแท้ๆ
 


ที่มา : อาทร จันทวิมล