ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย

ข่าว ศธ.360 องศา 10 เมษายน 2560

          กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ข้าราชการอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560ณ หอประชุมคุรุสภา  เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้ใหญ่

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวในโอกาสนี้ว่า พรที่สำคัญที่สุดคือความคิดต้องคิดดีและพูดความจริง หากทำต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 12 ปี ต่อไปพูดอะไรก็จะเป็นความจริง และหากทำไปอีก 12 ปี รวมแล้ว 24 ปี คิดอะไรก็จะเป็นจริง การคิดดีตลอดเวลาจะเป็นพลังจิตที่สำคัญ ทั้งนี้เราไม่สามารถทำได้ในทันทีและไม่มีทางลัดใดๆ เช่นเดียวกับการศึกษาหากเราอยากให้ประเทศเจริญก็ไม่มีทางลัดจึงต้องทำเหตุให้เกิดขึ้นก่อน ผลจึงจะตามมา

อิชยา/สรุป,กิตติกร-ธณภัทร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป.