ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2560

ข่าว ศธ.360 องศา 28 มิถุนายน 2560

         ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2560โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          นายกมล รอดคล้าย โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลประชุมองค์กรหลักว่า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ฝากงานการศึกษาให้กับกระทรวงศึกษาธิการ  2 ประเด็นคือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับสั่งให้ดูแลพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างเต็มที่ ได้แก่ การผลิตครู การพัฒนาครู ให้ผลิตครูดีออกมาให้ได้ และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา ความจำเป็นของท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ แล้วเข้าไปให้ความช่วยเหลือในรูปแบบการเป็นพี่เลี้ยงของท้องถิ่น ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการจัดงบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไว้เตรียมการเบื้องต้นแล้ว แห่งละ 5,000,000 บาท รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 38 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 200 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นัด ทปอ.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังแล้ว คาดว่าภายใน 2-3 สัปดาห์นี้

          อีกประเด็นหนึ่งคือ โครงการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม จะมีการจัดช่องไว้หนึ่งช่อง เพื่อนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาลูกเสือโดยเฉพาะ ดังนั้นสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สป.) จึงร่วมกันหารือเรื่องการผลิตรายการเกี่ยวกับลูกเสือในช่องทางดังกล่าว ว่าสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหน โดยแบ่งเป็น 3 เรื่องหลัก ได้แก่ หลักสูตรและวิชาความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ กิจกรรมการฝึกลูกเสือ และข่าวสารทั่วไปของกิจการลูกเสือ

          ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีการสอบข้อเท็จจริงแป๊ะเจี๊ยะโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ในส่วนของแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ไม่อยากให้เรียกว่าเป็นแป๊ะเจี๊ยะ แต่เป็นการรับเด็กโควตาพิเศษมากกว่า ซึ่งมีมานานแล้ว ในอดีตมีปัญหามากกว่านี้ แต่ปัจจุบันมีระบบมีความโปร่งใสมากขึ้น ส่วนกรณีที่เกิดการทุจริตหรือไม่นั้น นโยบายของตนไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอยู่แล้ว จึงต้องมาจัดการระบบให้รัดกุม โปร่งใสยิ่งขึ้น มากกว่าจะมาตั้งคำถามว่าควรมีการรับเด็กโควตาพิเศษหรือไม่ เนื่องจากตนตอบเองคนเดียวไม่ได้ ต้องให้ประชาชน ฝ่ายการเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตอบ ส่วนกรณีที่มีผู้เสนอให้ตรวจสอบทรัพย์สินของ ผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ตนไม่มีอำนาจและหน้าที่จะไปตรวจสอบทรัพย์สินของใคร หากเห็นว่ามีความจำเป็นต้องตรวจสอบ ต้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เข้าไปดำเนินการ

 

          ปารัชญ์/สรุป

                                                                                                          กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.