ศูนย์บริการประชาชน ศธ. เปิดเว็ปไซต์ให้ร้องเรียน ให้คำแนะนำด้านการศึกษา

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
                     นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริการประชาชน ศธ. เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ และได้มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องมีผู้ขอรับบริการเป็นจำนวนมากตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๕๑ มีจำนวนสูงถึง ๒๕,๖๑๙ ราย โดยผู้ขอรับบริการจากงานสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ มากที่สุดคือ ๑๙,๙๔๐ ราย งานบริการเบ็ดเสร็จจำนวน ๕,๔๔๕ ราย และงานรับเรื่องร้องเรียนจำนวน ๒๓๔ ราย

                   ปลัด ศธ. กล่าวว่า จากเรื่องร้องเรียนพบว่ามีการร้องเรียนมากที่สุดคือโรงเรียนของรัฐบาลเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆแพง รองลงมาคือครูลงโทษนักเรียนเกินเหตุ และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บริหาร การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องแล้วศูนย์บริการประชาชน ศธ. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าในปัจจุบันมีการใช้สื่อทางด้านIT กันอย่างกว้างขวาง จึงได้พัฒนาเว็ปไซต์ moe.go.th/sama_center/เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาชนเข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

                       ปลัด ศธ. กล่าวต่ออีกว่า ในขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการให้บริการการแล้วผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูและแสดงความคิดเห็นได้ นอกจากนี้จากการประชุมกับ ก.พ.ร. ขององค์กรหลัก จะเข้ามาช่วยสนับสนุนข้อมูลเรื่องที่น่าสนใจผ่านเว็ปไซต์ และจะช่วยดำเนินการในการให้คำปรึกษา/ให้คำแนะนำด้านการศึกษากับที่ผู้ขอรับบริการอีกด้วย
****************************
วิมล/ข่าว
๓๐/มิ.ย./๕๑
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ