วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๑1

ข่าววงการศึกษา 30 กรกฎาคม 2551
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๑ (กลุ่มสารนิเทศ 30/07/51)

        

                 นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๑ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง โดยมีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศกร อรรณนพพร รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายยุรนันทร์ ภมรมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวลีลาวดี วัชระโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ

               โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบโล่แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดร้อยกรองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๒ รางวัล จากนั้นได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ภาษาไทยของเรา” ตอนหนึ่งว่า ให้คนไทยจงภูมิใจในภาษาไทยของเรา เพราะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ มีไทยประเทศเดียวที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของตะวันตก จึงสามารถรักษาเอกราชและภาษาประจำชาติไทยซึ่งมีอายุยาวนานกว่า ๗๐๐ ปี ไว้ได้ ต่างจากประเทศอื่นที่สามารถรักษาภาษาพูดไว้ได้ แต่ตะวันตกนำอักษรโรมันมาสะกดภาษาเขียนแทน

                 ที่สำคัญภาษาไทยของเรานั้นมีลักษณะจำเพาะ เพราะเรามีอักขระวิธี วจีวิพากษ์ วาทยสัมพันธ์และฉันทลักษณ์ ซึ่งเป็นของดีที่ทำให้ภาษาไทยของเราเป็นภาษาที่สวยงามและมีความงดงามทางภาษา ที่ทำให้ชาวต่างชาติเองแม้จะบอกว่ายากก็อยากจะเรียนรู้ นั้นเพราะภาษาไทยมีพยัญชนะถึง ๔๔ ตัว สระ ๒๘ ตัว แถมยังมีวรรณยุกต์อีก ขณะที่ภาษาอังกฤษมีพยัญชนะเพียง ๒๔ ตัว เป็นภาษาที่ง่ายกว่าจึงใช้กันอย่างแพร่หลาย

                     “ปัจจุบันมีชาวต่างประเทศจำนวนมากสนใจเรียนภาษาไทย อย่างชาวอเมริกันที่จะมาอยู่ประเทศไทยอย่างน้อยต้องเรียนภาษาไทยก่อนมาเป็นเวลา ๖ เดือน ครั้งนี้เป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิด ไม่ได้เอามะพร้าวห้าวมาขาย แต่อยากย้ำคนไทยภูมิใจในภาษาไทย เพราะเป็นภาษาเดียวที่ต่างชาติ โดยเฉพาะแถบยุโรป หรือชาติตะวันตกเมื่อเข้ามาทำงานในไทยแล้วก็อดไมได้ที่จะเรียนรู้ภาษาไทย” นายกรัฐมนตรีกล่าว


*********************************
ศศิพิชญ์ / ข่าว