คณิตศาสตร์โอลิมปิก กวาดเหรียญชัยถล่มทลาย คว้าอันดับ 6 ของโลกทำอันดับดีที่สุดนับตั้งแต่เคยเข้าร่วมแข่งขัน

ข่าววงการศึกษา 21 กรกฎาคม 2551
นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
แจ้งว่า ตามที่ สสวท.ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยจำนวน 6 คน เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 10-22 กรกฎาคม 2551 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 535 คน ผลปรากฏว่า
ผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง โดยคะแนนรวม
ของคณะผู้แทนประเทศไทยเท่ากับ 175 คะแนน เป็นอันดับที่ 6 จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
97 ประเทศ ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเป็นต้นมา ดังนี้
เด็กชายพศิน มนูรังษี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง
นายวรัตถ์ สุขสมปอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
นายสุธี เรืองวิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายศุภณัฐ คำตื้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายปยุต พันธวงศ์เดชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายพชรพล สุเทพารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
คณะผู้แทนประเทศไทยคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยเที่ยวบิน TG 949
ในวันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2551 เวลา 06.30 น. สสวท.จะมีพิธีรับคณะผู้แทนดังกล่าวที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2
ด้านใน ประตู 5 ตามกำหนดดังกล่าว

 

เด็กชายพศิน มนูรังษี

เด็กชายพศิน มนูรังษี (กันต์) หนุ่มน้อยอายุอ่อนที่สุดในทีมคือ 14 ปี และเป็นผู้แทนประเทศไทยที่อายุน้อยที่สุดของปีนี้ด้วย
เผยว่าก่อนไปแข่งขันได้เตรียมตัวฝึกทำโจทย์และอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ การเตรียมใจก็ฝึกนั่งสมาธิ
และสวดมนต์เพื่อจิตใจสงบมีสมาธิ ส่วนเคล็ดลับการเรียนเก่งต้องมีใจรักวิชานั้นๆ เพราะทำให้เรียนด้วยความสุข
เมื่อเหนื่อยหรือท้อก็ไม่เป็นไรควรหากิจกรรมอื่นมาทำแทน ครอบครัวให้การสนับสนุนผมอย่างมากครับ
เป็นแรงกระตุ้นให้มีใจรักและสนุกที่จะเรียนรู้ อนาคตตั้งใจจะเรียนให้จบระดับสูงสุดแล้วกลับมาถ่ายทอดความรู้
ให้เยาวชนรุ่นหลังเพื่อช่วยกันสร้างประโยชน์ให้ประเทศของเราครับ

นายวรัตถ์ สุขสมปอง

นายวรัตถ์ สุขสมปอง (จุ่ง) เผยว่าในการสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกเป็นการยากที่จะทำตัวเองให้พร้อมที่สุด
เนื่องจากมีเทคนิคการแก้โจทย์หลากหลายมาก แต่ผมได้พยายามเตรียมตัวเองอย่างดีที่สุดครับ และได้เพิ่มประสบการณ์
จากการฝึกฝนแก้โจทย์ปัญหาและเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ จากอาจารย์ที่มาให้ความรู้
กับพวกเรา ผมอยากให้เยาวชนไทยหันมาสนใจคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มากๆ และเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการด้วยกันครับ

 

นายศุภณัฐ คำตื้อ

นายศุภณัฐ คำตื้อ (กาฟิว) บอกว่าดีใจมากที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเพราะคุ้มค่ากับเวลาที่เราทุ่มเทมาโดยตลอด
ไม่ค่อยรู้สึกกดดันครับ และตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดโดยเตรียมพร้อมในการสอบอยู่เสมอ หมั่นเพิ่มเติมเนื้อหาบทเรียนคณิตศาสตร์
เพราะความรู้เป็นสิ่งที่เราต้องไขว่คว้าหามาอยู่เรื่อย ๆครับ เป้าหมายในอนาคตอยากเป็นคนดีที่ทำประโยชน์ให้สังคม
และอยากเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเพื่อช่วยกันทำประโยชน์ให้ชาติเคล็ดลับการเรียนเก่งคือต้องขยันและตั้งใจ
เพราะถ้ามีทั้งสองสิ่งนี้เราก็มักจะทำผลงานออกมาได้ดีเสมอ

 

นายสุธี เรืองวิเศษ

นายสุธี เรืองวิเศษ (ทีม) เล่าว่าสนใจคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก จึงได้เข้าร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์บ่อย ๆ
เพื่อให้ได้พัฒนาตนเองด้านนี้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสอบเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการด้วย ที่ผมถนัดมากกว่าอย่างอื่นๆ
คือเนื้อหาด้านคอมบินาทอริก ส่วนเวลาว่างก็ชอบอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์เหมือนเด็กทั่วไป
แต่ก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้องเพื่อฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ครับ

 

นายปยุต พันธวงศ์เดชา

นายปยุต พันธวงศ์เดชา (ภู) กล่าวว่าอยากให้เพื่อนๆ เยาวชนไทยมีจุดมุ่งหมายของตัวเองแล้วพยายาม
ไปให้ถึงมุ่งหมายนั้นให้สำเร็จ นอกจากนี้ก็อยากให้ผู้มีความสนใจโครงการโอลิมปิกวิชาการมาเข้าร่วมโครงการ
ตามวิชาที่ชอบและถนัดกันเยอะๆ ครับ เคล็ดลับเรียนดีนอกจากมีครอบครัวเป็นแม่กองในการสร้างแรงจูงใจให้ใฝ่หาความรู้แล้ว
ก็จะทำความเข้าใจกับวิชาที่เรียน ไม่เอาแต่ท่องอย่างเดียว หมั่นฝึกฝนทบทวนและอย่าเครียดครับ

นายพชรพล สุเทพารักษ์

นายพชรพล สุเทพารักษ์ (หนึ่ง) เผยใจว่าการที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยหมายถึงภารกิจเพื่อประเทศชาติ
เพราะเราต้องทำหน้าที่เพื่อประเทศ ก่อนไปแข่งขันผมเตรียมตัวโดยหมั่นฝึกฝนทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอ
และเตรียมความพร้อมของใจโดยฝึกสมาธิ ควบคุมสติให้ได้ ผมชอบคณิตศาสตร์ครับเพราะเป็นวิชาที่มีหลักการและเหตุผล
ฝึกให้เราได้คิดวิเคราะห์ ซึ่งทำให้สนุกมาก นอกจากนี้ก็ชอบเล่นเปียโน เล่นปิงปองและฟุตบอลครับ
รศ. ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าทีมคณะอาจารย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งขันว่าเป็นการเตรียมความพร้อม
ในเนื้อหาตามมาตรฐานของคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศให้นักเรียนได้ฝึกแนวคิดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และฝึกกระบวนการในการถ่ายทอดแนวคิดเหล่านั้นตามหลักคณิตศาสตร์ จัดให้นักเรียนได้ทดลองสอบในลักษณะที่
ใกล้เคียงกับการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมเต็มที่
***********************************************************************
ภาพ/ข่าว : ปชส.สสวท.
ที่มา: ปชส.สสวท.
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ