เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มเติมและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่ตงตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวรับสมัคร 07 สิงหาคม 2563