หนังสือที่ทรงคุณค่า ชุดเพลงพระราชนิพนธ์ "เลิศล้ำคำกรอง ทำนองแห่งแผ่นดิน"

ข่าววงการศึกษา 15 กรกฎาคม 2551
15 กรกฏาคม 2551 : นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบหนังสือ ชุดเพลงพระราชนิพนธ์ "เลิศล้ำคำกรอง ทำนองแห่งแผ่นดิน" จากนางสาวผลบุญ นันทมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จำนวน 848 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดประชาชน 848 แห่ง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

          นางจรวยพร ธรณินทร์กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการขอบคุณทางสำนักงาน อุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ที่ได้มอบหนังสือดี ๆ ที่มีคุณค่าให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา หาความรู้ หนังสือเหล่านี้จะนำส่งไปห้องสมุดทุกจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ หนังสือชุด "เพลงพระราชนิพนธ์ถือว่าทรงคุณค่าอย่างยิ่งทั้งในวงการดนตรี และในวงการภาษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป เป็นผลงานที่ทาง สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้บรรจงจัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส ครบรอบ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอยากเสนอให้ทางสำนักงานอุทยานการเรียนรู้จัดทำแผ่น VCD DVD หรือคาราโอเกะเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมและซึมซับรายละเอียดเนื้อหานอกเหนือจากการอ่าน ได้ประโยชน์มากขึ้น

           ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่า ในฐานะคณะกรรมการบริหารองค์การการเรียนรู้ ( OKMD) และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้เป็นหน่วยงานใน 7 สำนัก ที่ OKMD ดูแลอยู่ ขอชื่นชมการจัดทำหนังสือที่ทรงคุณค่าแบบนี้ และเชิญชวนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมที่อุทยานการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมจำลองหนังสือ ใช้ชื่องานว่า "อ่านดีกว่า" โดยเชิญชวนผู้บริหารนำหนังสือเล่มโปรดไปจัดแสดง ซึ่งงานจัดขึ้นวันที่ 25 - 27 กรกฏาคม 2551 ที่เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์

               นางสาวผลบุญ นันทมานพ กล่าวว่า การจัดทำหนังสือชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแก่นักข่าวชาวอเมริกัน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551 ความว่า "ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตาม ดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคน เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา สำหรับข้าพเจ้า ดนตรีคือสิ่งประณีต งดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภท ต่างก็มีความเหมาะสม ตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่ต่าง ๆ กันไป" จากพระราชดำรัสดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงการ "ห้องสมุดคลังความรู้ดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" และได้ก่อเกิดผลงานที่ทรงคุณค่าคือ หนังสือชุด " เลิศล้ำคำกรอง ทำนองแห่งแผ่นดิน" ขึ้น
                 หนังสือชุดเพลงพระราชนิพนธ์ "เลิศล้ำคำกรอง ทำนองแผ่นดิน" นี้ ได้รวบรวมโน้ตเพลงและเกร็ดประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 48 เพลง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองไว้ครบถ้วน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคล ต่าง ๆ ทรงนิพนธ์หรือประพันธ์ขึ้น ทั้งเนื้อร้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 79 เพลง

                 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เล็งเห็นว่าหนังสือชุดดังกล่าว มีประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่จะได้เข้าถึงข้อมูลอันทรงคุณค่าของแผ่นดินและจุดประกายให้ผู้มีศักยภาพทางด้านดนตรีได้นำไปเรียนรู้ฝึกฝน เล่นดนตรีและร้องเพลงได้ถูกต้อง
เว็บไซต์ TK PARK: http://www.tkpark.or.th/


***********************************************
วาสนา / ข่าว
ธิรดา / ภาพ
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ