"นิทรรศการประกวดจิตรกรรมต้นแบบผ้าปักไทย ครั้งที่ 2"

ข่าววงการศึกษา 11 กรกฎาคม 2551
        นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด "นิทรรศการประกวดจิตรกรรมต้นแบบผ้าปักไทย ครั้งที่ ๒" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวานนี้

           โดยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์การปักผ้าแบบโบราณนี้ไวมิให้สูญหาย การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดโครงการประกวด ในครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องที่ควรยกย่องเพราะโครงการดังกล่าวนอกจากสนองต่อพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จะอนุรักษ์ปักผ้าไทยแต่โบราณด้วยวิธีปักซอยด้วยมือแล้วยังเป็นการเฟ้นหาจิตรกรรมต้นแบบผ้าปักไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นงานประณีตศิลป์ที่มีคุณค่า และเพื่อให้เกิดผลงานจิตรกรรมที่มีรูปแบบความคิดสร้างสรรค์หลากหลายอีกด้วย

             "อยากให้เราภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีเป็นของตนเอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มักจะมองข้ามและเปิดรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาแทน จึงควรส่งเสริมให้มีต้นแบบที่ดีเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นความสำคัญในการแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกากล่าว

*************************************
ศศิพิชญ์ / ข่าว
ศุภชัย / ภาพ


 
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ