ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีมอบอาคารเรียน “ตึกพิทยลาภพฤติธาดา” (ปรับปรุงใหม่) โรงเรียนทวีธาภิเศก

ข่าว ศธ.360 องศา 24 เมษายน 2560

         ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน ตึกพิทยลาภพฤติธาดา” (ปรับปรุงใหม่) โรงเรียนทวีธาภิเศก โดยมี รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน นายกสมาคมศิษย์เก่าทวีธาภิเศก คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนทวีธาภิเศก เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก

          โรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2538 เป็นโรงเรียนชายล้วน   ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 122 ปีแล้ว การปรับปรุงอาคารหลังดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือของบรรรดาศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการเรียน การสอนให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อศิษย์รุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคตอีกด้วย

จงจิตร/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.