สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 พฤษภาคม 2564