รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 ส.ค.60)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 03 ตุลาคม 2560

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 สิงหาคม 2560)
รอบ 35 เดือน

*****************************************

(Download เอกสารทั้งหมดที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ)

 

 

กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 5637-9 ต่อ 1601-1609

 

E-mail : report_ed54@hotmail.com

 

 

ไฟล์แนบ