ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน 2563
รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย 2. เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545 3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน ยกเว้นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ และผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

*************************************************

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 พฤศจิกายน 2563