รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 26 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 30 พ.ย.59)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 16 ธันวาคม 2559

 


      

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559)
รอบ 26 เดือน

*****************************************

(Download เอกสารทั้งหมดที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ)

 

 

กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609

E-mail : report_ed54@hotmail.com

ไฟล์แนบ