ครูโอ๊ะ ภูมิใจ-สนับสนุนต่อเนื่อง ให้ "ครู-นศ.อาชีวะธนบุรี" สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ นำผ้าทอฝีมือชาว กศน. ไปออกแบบ ตัดเย็บสำหรับสวมใส่ในหลายโอกาส

ภารกิจ รมช.ศธ 2 18 สิงหาคม 2564
ครูโอ๊ะ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี (วอศ.) ที่ได้ออกแบบตัดเย็บชุดราตรีแก่ครูโอ๊ะ เพื่อสวมใส่ในงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10 ซึ่งเป็นงานใหญ่ของรัฐบาลเมื่อปลายปี 2563 มีคณะรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมจำนวนมาก ทำให้เห็นถึงศักยภาพของชาวอาชีวศึกษาในเวทีระดับประเทศ
"ณภัทร เมธสุทธิ์ หรือครูก็อต ครูพิเศษ และคณะนักศึกษา สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ผู้รับหน้าที่สร้างสรรค์ชุดราตรีแก่ครูโอ๊ะเพื่อสวมใส่ในงานดังกล่าว สร้างความประทับใจในฝีมือที่มีความประณีตสวยงาม นั่นจึงเป็นที่มาของการเปิดโอกาสให้ครูและนักศึกษาอาชีวะ ได้นำทักษะฝีมือหลอมรวมกับการพัฒนาผ้าทอฝีมือชาว กศน. ที่ครูโอ๊ะได้อุดหนุนจากการลงพื้นที่ทั่วประเทศไทย มาออกแบบและตัดเย็บเป็นชุดสวมใส่ทำงานและในโอกาสต่าง ๆ หลากหลายชุด
ซึ่งครูโอ๊ะมีความรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้ง ที่ได้สวมใส่ชุดที่สร้างสรรค์จากน้ำมือชาว กศน.และนักศึกษาอาชีวะ โดยตั้งใจที่จะสนับสนุนและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะเป็นการฝึกทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์จากการปฏิบัติแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาระหว่างเรียนด้วย ทั้งนี้ ขอขอบคุณและชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ที่พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดทักษะต่าง ๆ แก่นักศึกษาเพื่อต่อยอดสู่การประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้จริง พร้อมจัดกิจกรรม Fix it center เพื่อสอนประชาชนในชุมชน ให้เย็บผ้าเป็น สร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์งานผ้าได้" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต :สรุป/เรียบเรียง
สถาภร ถาวรสุข :ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.สป :รายงาน
18/8/2564