ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่อง “หนึ่งใจ...เดียวกัน” (Where The Miracle Happens) รอบการกุศล

ข่าววงการศึกษา 31 กรกฎาคม 2551

                 วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2551
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่อง “หนึ่งใจ...เดียวกัน” (Where The Miracle Happens) รอบการกุศล ณ โรงภาพยนต์เอสเอฟซินิมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมทั้งรับพระราชทานโล่ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดสร้างภาพยนต์
แก่ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ กรุงเทพฯ
ภาพยนตร์ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” (Where The Miracle Happens) จากบทพระนิพนธ์ เรื่องสั้นที่...ฉันคิด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงตระหนักถึงปัญหาการด้อยโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทย พระองค์ท่านทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะประทานความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหานี้ จึงทรงพระกรุณาประทานกำเนิดโครงการ Miracle of Life (MOL) ขึ้น เพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้สานต่อความฝันของเด็กๆ เหล่านั้นให้เป็นจริง
หนึ่งใจ..เดียวกัน พร้อมเข้าฉายให้คนไทยได้ชม 7 สิงหาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์ โดยรายได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้จะนำไปสมทบทุนโครงการ Miracle of Life (MOL)

                   อนึ่งสำหรับภาพยนต์เรื่อง “หนึ่งใจ..เดียวกัน” (Where The Miracle Happens) ภาพยนตร์แนวดราม่า สร้างสรรค์สังคม จากบทพระนิพนธ์ เรื่องสั้นที่...ฉันคิด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงตระหนักถึงปัญหาการด้อยโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทย พระองค์ท่านทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะประทานความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหานี้ให้เบาบางลง จึงทรงพระกรุณาประทานกำเนิดโครงการ Miracle of Life (MOL) ขึ้น เพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้สานต่อความฝันของเด็กๆ เหล่านั้นให้เป็นจริง
แนวความคิดของโครงการ Miracle of Life นี้ได้สะท้อนอยู่ในบทพระนิพนธ์ เรื่องสั้นที่...ฉันคิด สู่ภาพยนตร์ “หนึ่งใจ..เดียวกัน” ที่มุ่งสื่อถึงปัญหาการศึกษาไทย ผ่านการเล่าเรื่องของ “พิมพ์ดาว” นักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จ ที่เข้าใจว่าเงินทองสามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ จนเมื่อเธอสูญเสียทุกอย่างไป เธอจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาความสุขในชีวิต แล้วเธอก็ได้เจอกับเด็กยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษากลุ่มหนึ่ง ที่สอนให้เธอรู้ว่าความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งนอกกาย เพราะแท้จริงแล้วความสุขเกิดขึ้นที่หัวใจ และความสุขของเธอก็เกิดขึ้นได้ เมื่อเธอมอบโอกาสให้กับเด็กเหล่านั้น
จากภาพยนตร์ยิ่งใหญ่แห่งปี ที่พูดถึงเรื่องราวของการให้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักนำมาสู่กิจกรรมภาพยนตร์ “หนึ่งใจ..เดียวกัน กับ Miracle of Life” กิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทย เพื่อสืบสานพระปณิธานที่พระองค์ท่านทรงมีต่อเด็กไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้

- กิจกรรม “หนึ่งใจให้ ร้อยใจรับ”
หัวใจคืออวัยวะสำคัญของร่างกาย ทุกจังหวะการเต้นของหัวใจแสดงให้เห็นว่าเรายังมีชีวิต ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้ผู้ป่วยหลายคนสามารถต่อลมหายใจได้ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจหรือเปลี่ยนอวัยวะส่วนอื่นๆ มูลนิธิ MOL จึงร่วมกับ ภาพยนตร์หนึ่งใจ..เดียวกัน และ โรงภาพยนตร์ทุกเครือฯ นำรายได้ส่วนหนึ่งจากบัตรชมภาพยนตร์หนึ่งใจ..เดียวกัน ร่วมสมทบทุนศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะให้ได้มีโอกาสได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเตรียมเปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนให้กับกิจกรรมนี้ อีกด้วย
ชื่อบัญชี : โครงการมิราเคิลออฟไลฟ์เพื่อหนึ่งใจ..เดียวกัน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 127-4-78431-1

*** นอกจากนี้ หนึ่งใจ..เดียวกัน ยังร่วมกับ คลื่นวิทยุ 94 EFM เตรียมจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะกับสภากาชาดไทย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 -15.00 น. ณ ลานหน้าเมเจอร์ รัชโยธิน

- กิจกรรม “หนึ่งใจสร้างโรงเรียนให้น้อง”
ทุกวันนี้ยังมีเด็กไทยในทุกๆภาคทั่วประเทศเป็นจำนวนมากที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา พวกเขาพยายามดิ้นรนแสวงหา แต่โอกาสก็ยังมาไม่ถึงพวกเขาเสียที ภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ..เดียวกัน และ โรงภาพยนตร์ทุกเครือฯ เล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กไทย จึงเตรียมนำรายได้ส่วนหนึ่งจากบัตรชมภาพยนตร์ หนึ่งใจ..เดียวกัน มอบให้มูลนิธิ MOL นำไปสร้างโรงเรียนให้กับเด็กต่างจังหวัดในทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยมีการศึกษาที่ก้าวไกลต่อไปในอนาคต
กิจกรรมทั้งหมดนี้ ภาพยนตร์ “หนึ่งใจ..เดียวกัน” สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อต่อชีวิต และ สร้างชีวิต ให้ผู้ด้อยโอกาส หยิบยื่นสิ่งดีๆสู่เยาวชนไทยเพื่อจะได้สานต่อความฝันของพวกเขาให้เป็นจริง

มูลนิธิ
MIRACLE OF LIFE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
บางที....บางสิ่ง....
เราจับต้องมันไม่ได้ แต่เราสัมผัสถึงมันได้....ที่หัวใจ
นั่นต่างหากคือ...ความมหัศจรรย์
มูลนิธิ
MIRACLE OF LIFE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีความสำคัญของปัญหา
ปัญหาของ “เด็กและเยาวชนไทย” นั้นนับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นตามความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมของศีลธรรม จริยธรรม และความก้าวหน้าที่ไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีการสื่อสาร อันเป็นส่วนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การรับรู้และการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วที่เราต้องปลูกฝังและส่งเสริม คุณค่าทางด้านสติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ สังคมแก่เด็กและเยาวชนไทยให้พร้อม มีความเข้มแข็งพอที่จะดำรงอยู่ในสังคมที่มีปัญหาเติบโตขึ้นอย่างแข็งกล้าทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการค้ามนุษย์ ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัวและปัญหารุนแรงอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถเป็นตัวแทนในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมต่อไป
อย่างไรก็ดี การปลูกฝังและส่งเสริมคุณค่าของคนต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนที่เป็นพลังขนาดใหญ่ของกลุ่มคนต่างๆ อันมากมายหลากหลาย ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสื่อมวลชน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยยังต้องการกลุ่มคนที่เป็นผู้นำเพื่อทำการขับเคลื่อนและกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการประสานงานเชื่อมโยงกันทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนของประเทศ อันควรประกอบด้วย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย การส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในสังคม และการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นคนดีของสังคมตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
ดังนั้นมูลนิธิ “Miracle of life” จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้นำในการสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตน และ มีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน รวมถึงการรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพตามวิถีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม
วิสัยทัศน์
• สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นคุณค่าและความสามารถของตน และพร้อมที่จะนำศักยภาพเหล่านั้นออกมาใช้ทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคม
ภารกิจ
• สร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความสามารถ ในการที่จะค้นหาศักยภาพของตน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
• สร้างความตื่นตัวแก่หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ชมรม สมาคมต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปลูกฝังและเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน
วัตถุประสงค์
• เป็นผู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมต่อการค้นหาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
• เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสรรค์สร้างกิจกรรมอันหลากหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตน
• เป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่มีคุณภาพแก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนที่ยังขาดความเข้าใจในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตน
• เป็นผู้สร้างเครือข่ายทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการเปิดเวทีการแสดงความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นเวทีที่สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถได้มีเครือข่ายเชื่อมโยงสู่การพัฒนาตนในขั้นสูงต่อไปได้ในอนาคต
จุดเด่นของโครงการ
• เพิ่มขีดความสามารถในการค้นหา พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
• ใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เข้าถึงอย่างรวดเร็ว และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างค่านิยมให้คนทำดี
• สร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนได้นำศักยภาพเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• เด็กและเยาวชนทั่วประเทศร่วมสมัครเป็นสมาชิก “ขอสมัครเป็นคนดี”
• สมาชิกมูลนิธิฯ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
• สมาชิกมูลนิธิฯ มีความภาคภูมิใจในการทำความดีของตนจนเกิดเป็นค่านิยมอันดี
• สมาชิกมูลนิธิฯ เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และเชิดชูในชุมชนและสังคม
• สังคมไทยมีความตื่นตัวที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น
• ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น


ข้อมูลจาก:

******************************
กลุ่มสารนิเทศ /รายงาน