ผู้แทนประเทศไทยชีววิทยาโอลิมปิกพิชิตชัยที่ 9 ของโลกคว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน สร้างชื่อให้ประเทศ

ข่าววงการศึกษา 21 กรกฎาคม 2551
จากซ้ายของภาพ : เชาวน์ - ธนา - ภควัต - อติพร

          นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าตามที่สสวท. ได้จัดคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปร่วม การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2551 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ซึ่งปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 55 ประเทศ ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยจำนวน 4 คน สามารถสร้างชื่อเสียงให้ชาติโดยพิชิต 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากฝีมือของ

นายธนา ทองศรีคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทอง เป็นลำดับที่ 9 ของโลก

นางสาวอติพร เทอดโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรียญทอง เป็นลำดับที่ 11 ของโลก

นายเชาว์ เจริญกิจขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง เป็นลำดับที่ 20 ของโลก

นายภควัต จงสถิตเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน เป็นลำดับที่ 39 ของโลก


ทั้งนี้นายธนา ทองศรีคำ ยังได้คะแนนสูงสุดในปฏิบัติการสัตว์ (กายวิภาคและสรีรวิทยา) และนางสาวอติพร

เทอดโยธินได้คะแนนสูงสุดในปฏิบัติการพืช (กายวิภาคและสรีรวิทยา) ด้วย คณะผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกจะเดินทาง

กลับถึงประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2551 เที่ยวบิน TG 318 เวลา 05.35 น. สสวท.จะมีพิธีต้อนรับ

ณ สนามบินสุวรรณภูมิตามเวลาดังกล่าว


นายธนา ทองศรีคำ (แสตมป์) เจ้าของเหรียญเงินชีววิทยาโอลิมปิก ปี 2550 จากประเทศแคนาดา

และปีนี้คว้าเหรียญทองเป็นผลสำเร็จกล่าวว่าพวกเราทุกคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทย และได้พยายามเต็มที่เพื่อสร้าง

ชื่อเสียงให้ชาติ เราจะพิสูจน์ว่าคนไทยก็สามารถไปยืนในอันดับต้น ๆ ได้ในแวดวงวิชาการ แต่นี่ก็เป็นเพียงแง่มุม

เดียว ทุก ๆ คนต่างก็กำลังทำชื่อเสียงให้กับประเทศเช่นกันเพียงแต่เป็นด้านที่ตนเองถนัด ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ

การทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจครับ

นางสาวอติพร เทอดโยธิน (อร) เล่าว่าภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับโลก เพราะสิ่งที่เราทุ่มเทและพยายามทำมาตลอดได้ประสบความสำเร็จ ส่วนเรื่องรู้สึกกดดันก็เป็นบ้างเพราะหน้าที่ของผู้แทนประเทศไทยเป็นเรื่องหนักหน่วง แต่ไม่ถึงกับเครียดเพราะตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ส่วนตัวนั้นชอบเรียนโดยได้ทำแลปการทดลองเพราะได้เรียนรู้ทฤษฎีไปพร้อมๆ กัน การได้เห็นพร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองช่วยให้มีความเข้าใจในเรื่องนั้นดีขึ้นคะ

นายเชาว์ เจริญกิจขจร กล่าวว่ารู้สึกดีใจมาก และภูมิใจมากที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทย คิดว่าเป็น

หน้าที่ ๆ ต้องทำให้ดีที่สุด ก่อนไปได้พยายามอ่านหนังสือ และทำข้อสอบเก่า ๆ ให้มากที่สุด แต่ที่สำคัญที่สุดคือ

ฝึกตัวเองให้มีสติ สมาธิ พร้อมที่จะเจอข้อสอบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน

นายภควัต จงสถิตเกียรติ (ปิงปิง) เผยว่าวิธีเรียนดีต้องไม่เรียนอย่างเดียว ต้องทำกิจกรรมที่ชอบอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เวลาอ่านหนังสืออย่าคิดว่านั่นเป็นภาระ ให้รู้สึกว่ายังมีสิ่งแปลกใหม่มากมายที่น่ารู้ให้ค้นหาเหมือนเล่นเกมเลยครับ ส่วนตัวของผมชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ สถานการณ์โลกปัจจุบัน และชอบว่ายน้ำ ก้าวมาถึงจุดแห่งความสำเร็จในการเรียนได้เพราะครอบครัวให้การสนับสนุนอย่างมากทั้งด้านการใช้ชีวิตประจำวันและเป็นกำลังใจให้ โดยไม่ได้กดดันอะไรเลยครับ

ทั้งนี้รศ. ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์หัวหน้าทีม ชีววิทยาโอลิมปิกของประเทศไทย เผยถึงการเตรียมตัวผู้แทนประเทศไทยที่จะเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกนานาชาติว่าใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจด้านชีววิทยาในระดับที่ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นระดับที่ลึกซึ้งกว่าที่มีในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไป โดยให้ความรู้ที่เน้นความเข้าใจ แตกต่างจากการกวดวิชาทั่วไปเป็นอย่างมาก เป็นการเน้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และยังเพิ่มเนื้อหาการอบรมในปีนี้ในหัวข้อที่ประเทศอินเดียได้แจ้งให้ทราบว่าจะเป็นข้อสอบปฏิบัติการ รวมทั้งทีมคณาจารย์ได้ปรับวิธีการอบรมอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากข้อสังเกตและประเด็นต่าง ๆ ที่พบในปีก่อนๆด้วย


ประวัติผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2551

นางดวงสมร คล่องสารา รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ (สสวท.) และคณะให้การต้อนรับ คณะผู้แทนที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

เดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยเที่ยวบิน TG 318 เวลา 05.35 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ภาพ/ข่าว : ปชส.สสวท.

ที่มา: ปชส.สสวท.

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ