การเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าววงการศึกษา 11 กรกฎาคม 2551
เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเยือนประเทศสิงคโปร์ ตามคำเชิญของ Dr. NG Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐสิงคโปร์

การเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและสิงคโปร์ กับ Dr. NG Eng Hen  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันในบริบทต่างๆ อาทิ ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาด้าน ICT ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ความร่วมมือด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการฝึกหัดครู นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์ ........อ่านต่อ
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.