อาชีวศึกษาร่วมพัฒนาการเดินเรือไทย

ข่าววงการศึกษา 10 กรกฎาคม 2551
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายไจปาล มันสุขานี กรรมการบริษัท พรีเชียล ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยนาวี เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา