ความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 32 ณ ประเทศแคนาดา

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
++++คลิกดูความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 32 ณ ประเทศแคนาดา
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.