ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ 01 กันยายน 2564
ไฟล์แนบ