แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2564
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  >>คลิก<<
สามารถดาวน์โหลด E- BOOK ได้ที่นี่ >>คลิก<<