เชิญร่วม Vote ให้คะแนนเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สป.

ข่าววงการศึกษา 15 กรกฎาคม 2551
ศธ. จัดประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 29 หน่วยงาน  ขอเรียนเชิญทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ร่วม Vote ให้คะแนนเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สป. ที่ชื่นชอบ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 31 ส.ค. 51  โดยสามารถ Vote ให้คะแนนได้ที่ http://www.moe.go.th/moe/th/voteminisite/
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.