รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่3 (วันที่ 12 ก.ย. 59 – 31 พ.ค.60)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 21 มิถุนายน 2560

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
รอบ 32 เดือน

*****************************************

(Download เอกสารทั้งหมดที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ)

 

 

กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 5637-9 ต่อ 1601-1609

 

E-mail : report_ed54@hotmail.com

 

ไฟล์แนบ