ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาวุฒิการศึกษา

ข่าว ศธ.360 องศา 11 ธันวาคม 2557

ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาวุฒิการศึกษาและการสอบเข้ามหาวิทยาลั...

โครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน

ข่าว ศธ.360 องศา 11 ธันวาคม 2557

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ : นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ

ข่าว ศธ.360 องศา 09 ธันวาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ Mr. ...

การประกวดกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ

ข่าว ศธ.360 องศา 04 ธันวาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวการประกวด...

ประชุมชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศ...

ข่าว ศธ.360 องศา 03 ธันวาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมชี้แจงกา...

ศธ. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ข่าว ศธ.360 องศา 03 ธันวาคม 2557

นางสุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการกระทร...

ประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ครั้งที่ ๘-๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 02 ธันวาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 37

ข่าว ศธ.360 องศา 02 ธันวาคม 2557

ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้รับเลือกจา...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ...

ข่าว ศธ.360 องศา 02 ธันวาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดงานเฉ...

ศธ. เปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ๔ ภูมิภาค ปี ๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 01 ธันวาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเ...

กระทรวงศึกษาธิการปล่อยคาราวานจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสม...

ข่าว ศธ.360 องศา 01 ธันวาคม 2557

ดร.สทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและปล...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 28 พฤศจิกายน 2557

ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประช...

>