ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ข่าว ศธ.360 องศา 06 ตุลาคม 2557

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐา...

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ข่าว ศธ.360 องศา 30 กันยายน 2557

ดร.สทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการปร...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 26 กันยายน 2557

ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประช...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที ๘/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 25 กันยายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประ...

ประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา คร...

ข่าว ศธ.360 องศา 23 กันยายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที ๒/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 23 กันยายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประ...

มอบใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ข่าว ศธ.360 องศา 19 กันยายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบใ...

งานThailand Innovation and Design 2014 Expo 2014

ข่าว ศธ.360 องศา 19 กันยายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน Thailand I...

ศธ.เตรียมนำค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติ

ข่าว ศธ.360 องศา 19 กันยายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษา จชต. ครั้งที่ ๓/๒...

ข่าว ศธ.360 องศา 18 กันยายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

๒ กระทรวงหารือร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการท่องเที่ยว

ข่าว ศธ.360 องศา 17 กันยายน 2557

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ และ นางกอบก...

กยศ. เข้มงวดในการคัดเลือกผู้ยื่นกู้ฯ

ข่าว ศธ.360 องศา 17 กันยายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

>