ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ ประเทศภูฎานเข้าเยี่ยมคาราวะผู้บ...

ข่าว ศธ.360 องศา 30 มกราคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ ...

แถลงข่าวงานวันการศึกษาเอกชน ๕๘

ข่าว ศธ.360 องศา 29 มกราคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข...

ไทย – เยอรมัน ลงนามความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

ข่าว ศธ.360 องศา 28 มกราคม 2558

๒๘ มกราคม ๒๕๕๘: กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีลงนามในแถลงการณ์ร่วม...

แข่งขันวาดภาพ สิ่งประดิษฐ์ และปฐมพยาบาล

ข่าว ศธ.360 องศา 28 มกราคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอ...

งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๘

ข่าว ศธ.360 องศา 28 มกราคม 2558

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราช...

กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

ข่าว ศธ.360 องศา 26 มกราคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดโครงกา...

ประชุมหารือ โครงการทุนการศึกษาเพื่อสายวิชาชีพ

ข่าว ศธ.360 องศา 26 มกราคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมหารือ...

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูแสนดี มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำ...

ข่าว ศธ.360 องศา 26 มกราคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอ...

การประชุมติดตามงานของหน่วยงานใน สป.

ข่าว ศธ.360 องศา 23 มกราคม 2558

๒๓ มกราคม ๒๕๕๘: นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป...

ประชุมคณะกรรมการบริหารบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ข่าว ศธ.360 องศา 23 มกราคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม คณะกรรม...

โครงการเสมาร่วมใจต้านภัยหนาว

ข่าว ศธ.360 องศา 22 มกราคม 2558

๒๑ มกราคม ๒๕๕๘: นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเดิ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรี...

ข่าว ศธ.360 องศา 21 มกราคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

>