ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน

ข่าว ศธ.360 องศา 12 มีนาคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง...

กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู

ข่าว ศธ.360 องศา 05 มีนาคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

หารือด้านการศึกษา ไทย – กุ้ยโจว

ข่าว ศธ.360 องศา 05 มีนาคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอกนิษฐ์ คลังแ...

ครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (I...

ข่าว ศธ.360 องศา 02 มีนาคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติ แล...

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ข่าว ศธ.360 องศา 02 มีนาคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

มอบโล่เชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย...

ข่าว ศธ.360 องศา 02 มีนาคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่เช...

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข่าว ศธ.360 องศา 27 กุมภาพันธ์ 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะก...

การประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ ๑

ข่าว ศธ.360 องศา 26 กุมภาพันธ์ 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

เสมาร้อยใจ แบ่งปันรอยยิ้มให้เด็ก

ข่าว ศธ.360 องศา 26 กุมภาพันธ์ 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปโรงเรี...

บทบาทของศูนย์การเรียนชุมชนในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างกล...

ข่าว ศธ.360 องศา 26 กุมภาพันธ์ 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

สถานศึกษาพอเพียง

ข่าว ศธ.360 องศา 23 กุมภาพันธ์ 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มอบป้าย...

ประชุมติดตามงานของหน่วยงานใน สป.

ข่าว ศธ.360 องศา 20 กุมภาพันธ์ 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

>