ข่าวสารกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3

ข่าววงการศึกษา 03 กุมภาพันธ์ 2563

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตร...

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื...

การประชุมระดับชาติเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่ง...

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานก...

เยือนเหย้าขัวศิลป์ ยลยินดุริยนาฏกรรม

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดประชุม...

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และคณะผู้บริหารของศูนย์/เ...

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และคณะผู้บริหารของศูนย์/เ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษา...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษา...

สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ ต่อนายก

สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น ต่อ พลเอก ประยุทธ์ จ...

สอศ.จับมือ 3 สถาบันชั้นนำ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทย...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโล...

สอศ.จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง ส่งเสริมผู้เรียนอาชี...

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายชุมพล ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตร...

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื...

สพฐ. MOU กับมูลนิธิรักษ์ไทย

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีลงนามบ...

สพฐ. รับมอบเครื่องกันหนาว

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีมอบเคร...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษา...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษา...

กัญชาและกัญชงศึกษา

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็...

>