ข่าวสารกิจกรรม

อาชีวศึกษาร่วมพัฒนาการเดินเรือไทย

ข่าววงการศึกษา 10 กรกฎาคม 2551

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึก...

อาชีวศึกษาลงนามกับโรงแรมโนโวเทล

ข่าววงการศึกษา 10 กรกฎาคม 2551

นางศิริพรรณ ชุมนุม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนา...

อาชีวะ ตั้งสถานีบริการ NGV ในสถานศึกษา สร้างการเรียนรู้ในสถา...

ข่าววงการศึกษา 08 กรกฎาคม 2551

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท เอนกบุญ...

คำแถลงของประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมรดกโลก ประเทศไทย ใน...

ข่าววงการศึกษา 08 กรกฎาคม 2551

วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.30 น. เวลาท้องถิ่นที่เมืองควิ...

เตรียมเสนอ ครม.เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดี...

ข่าววงการศึกษา 08 กรกฎาคม 2551

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด...

โปรแกรม HOUSE KEEPER ป้องกันภัยแฝงจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก...

รมว.ศธ.มอบทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพี...

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปรา...

พันธุ์อา..อาสาปูลกป่าชายเลน

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

วันนี้ ( 3 กรกฎาคม 2551) ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการอ...

ซ่อม สอน เพื่อสร้าง ส่งเสริมชุมชน สู่ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม...

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

2 กรกฏาคม 2551 : นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐม...

ความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 32 ณ ประเทศแคน...

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

ความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 32 ณ ประเทศแคน...

อาชีวะจัดตั้งนักศึกษาอาสาสมัครคุมพฤติกรรมเสี่ยง

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดฝึกอบรมนักศึกษาอา...

ทุ่มงบ 150 ล้านบาทผุดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรใน 500 อ...

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทร...

เลขาธิการ กกอ. เป็นประธานมอบสิทธิ์ในการใช้แกรม การเรียนการสอ...

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธาน...

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด...

ศูนย์บริการประชาชน ศธ. เปิดเว็ปไซต์ให้ร้องเรียน ให้คำแนะนำด้...

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า ตามที่ศูน...

>