ข่าวสารกิจกรรม

ตรวจ ติดตามและดูแลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้...

ข่าววงการศึกษา 31 สิงหาคม 2563

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย...

ข่าววงการศึกษา 06 สิงหาคม 2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda...

ข่าววงการศึกษา 31 กรกฎาคม 2563

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถ...

ข่าววงการศึกษา 29 กรกฎาคม 2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda...

ข่าววงการศึกษา 29 กรกฎาคม 2563

ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องก...

ข่าววงการศึกษา 29 กรกฎาคม 2563

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถ...

ข่าววงการศึกษา 29 กรกฎาคม 2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda...

ข่าววงการศึกษา 29 กรกฎาคม 2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda...

ข่าววงการศึกษา 22 กรกฎาคม 2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda...

ข่าววงการศึกษา 17 กรกฎาคม 2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda...

ข่าววงการศึกษา 17 กรกฎาคม 2563

ตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแ...

ข่าววงการศึกษา 17 กรกฎาคม 2563

ตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแ...

ข่าววงการศึกษา 17 กรกฎาคม 2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน...

ข่าววงการศึกษา 13 กรกฎาคม 2563

การตรวจติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based...

ข่าววงการศึกษา 13 กรกฎาคม 2563

>