ปาฐกถาพิเศษ "The COVID-19 Impact on Education: Crisis to Opportunity" ในการประชุมผู้บริหารสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Schools Association of Thailand: ISAT)

ภารกิจ รมว.ศธ 11 กันยายน 2563
เมื่อวันศุก​ร์ที่​ 11 กันยายน​ 2563 นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ปาฐกถาพิเศษ "The COVID-19 Impact on Education: Crisis to Opportunity" ในการประชุมผู้บริหารสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Schools Association of Thailand: ISAT) โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ​สำนักงานคณะกรรมการ​ส่งเสริมการ​ศึกษา​เอกชน และผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เขตปทุมวัน


รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19​ เป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระบบ ที่ต้องมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน สำหรับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ได้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถนำรูปแบบการเรียนการสอนบางประเภทมาเป็นต้นแบบ เพื่อปรับใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียนของรัฐได้
ในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับสถานศึกษาทั้งรัฐ เอกชน และนานาชาติ ในการรับมือกับวิกฤต COVID-19​ โดยขณะนี้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ หากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ​ในประเทศไทยอีกครั้ง รวมทั้งปรับรูปแบบการเรียนการสอน พลิกวิกฤติ​ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษา เพราะวิกฤติ​ COVID-19​ ได้เปิดโอกาสให้กระทรวงศึกษาธิการ​ดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ในมิติที่หลากหลาย สิ่งสำคัญ คือ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เห็นได้ชัดในช่วง COVID-19​ ซึ่งการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา​นี้ จะเชื่อมโยงกับการควบรวมสถานศึกษา​ การจัดสรรงบประมาณ และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ รวมถึงการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วย
นอกจากนี้ ขอขอบคุณโรงเรียนนานาชาติทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือและร่วมกันฝ่าวิกฤต COVID-19​ และจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในสถานการณ์​ที่ยากลำบาก เราจะร่วมกันต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือที่เข้มแข็ง และผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน ตลอดจนขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่บูรณาการ​การทำงานและให้ความช่วยเหลือ แนะนำแนวทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทางเข้าประเทศไทยของครูต่างชาติตามมาตรการด้านสาธารณสุข, การดำเนินการเกี่ยวกับ VISA, ใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติดำเนินไปด้วยดี

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป​
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง​
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ​
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน​
11/9/2563
>