ประชุม คณะกรรมการ สกสค.

ข่าววงการศึกษา 12 มิถุนายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ สกสค.วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

โดยที่ประชุมรับทราบการจัดงานปลอบขวัญครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 205 คน โรงเรียนเสียหาย จำนวน 102 โรงเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้รับอนุมัติจากกองทุนสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เพื่อนำไปช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงหอพักของ สกสค. มี 2 อาคาร ซึ่งอาคารที่ 1 (7 ชั้น )ใช้เวลาปรับปรุงจำนวน 150 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557 ส่วนอาคารที่ 2 (4 ชั้น) จะปรับปรุงและซ่อมแซมหลังอาคาร 1 เสร็จแล้ว เนื่องจากจะได้มีห้องพักส่วนหนึ่งไว้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อิชยา/สรุป,วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป.

>