ข้อมูลติดต่อกระทรวงศึกษาธิการ

 • ที่ตั้ง

  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 103000

 • เบอร์โทรติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน

  0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346 Call Center 1579 กด 0

 • อีเมล

  webmoe@moe.go.th

 • เว็บไซต์

  www.moe.go.th

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น.–16:30 น.

แผนที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี

เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 0 2581 1391
โทรสาร: 0 2581 1395
เว็บไซต์: www.reo2.moe.go.th
Facebook: www.facebook.com/reo1pte
E-Mail: reo2@moe.go.th

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ราชบุรี

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 เลขที่ 7 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 , ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 3232 6603
โทรสาร: 0 3233 7343
เว็บไซต์: www.reo3.moe.go.th

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 140 หมู่ 3 ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร: 034-710561
โทรสาร: 034-714562
เว็บไซต์: www.reo4.moe.go.th

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นครศรีธรรมราช

138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0 7545 0964-5
โทรสาร: 0 7545 0957
E-mail: Inspect11sk@sueksa.go.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com
เว็บไซต์: www.reo5.moe.go.th

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ภูเก็ต

เลขที่ 33/32 ถนนดำรง ตำลาตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-222800, 076-212229
โทรสารต่อ 102
เว็บไซต์: www.reo6.moe.go.th
E-mail: reo7@moe.go.th หรือ reo7_phuket@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/Reo6Phuket

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา

เลขที่ 3 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทร: 073 216129
โทรสาร: 073 212323
เว็บไซต์: www.reo7.moe.go.th

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ชลบุรี

เลขที่ 111/200 หมู่ที่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038054287
แฟกซ์: 038054287
เว็บไซต์: www.reo8.moe.go.th

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

เลขที่ 100/6 หมู่ 4 ซอยโรงเรียนประจักษ์ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 042-222073-4
โทรสาร: 042-222702
เว็บไซต์: www.reo10.moe.go.th
E-mail: inspect07ud@sueksa.go.th
Facebook: www.facebook.com/osmie10

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร

ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042 718 898 โทรสาร 042 711 111
เว็บไซต์: www.reo11.moe.go.th

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น

เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 043-238766
โทรสาร: 043-238767
เว็บไซต์: www.reo12.moe.go.th
E-mail: rkmk.reo12@gmail.com

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่

เลขที่ 2 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร: 0 5322 1413
โทรสาร: 0 5321 4575
เว็บไซต์: www.reo15.moe.go.th
E-mail: reo15cm@gmail.com

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองจ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 053719916
โทรสาร 053719916
เว็บไซต์: www.reo16.moe.go.th
E-mail: moereo16@gmail.com

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

เลขที่ 311 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: 0-5532-2662, 0-5532-2667
โทรสาร: 055-322663
เว็บไซต์: www.reo17.moe.go.th
E-mail: extraeakk@hotmail.com

สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์

เลขที่ 105/30 หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์: 0-5620-0718
โทรสาร: 0-5620-0728
เว็บไซต์: www.reo18.moe.go.th
E-mail: regionaleducationno18@gmail.com