ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3

ข่าววงการศึกษา 07 พฤศจิกายน 2555
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๕ (ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด ๒๓ คน มีผู้เข้าสอบจำนวน ๑๐ การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๕
๐๓๘ ๐๕๔๒๘๗


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข

>