ครูโอ๊ะ เป็นประธาน ปิด “อบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการกัญชา-กัญชง รุ่นแรก” พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม 116 คน หวังนำความรู้ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจในจังหวัด ย้ำผู้ปรุงอาหารยึดหลักพรหมวิหาร 4 รังสรรค์เมนูกัญชาด้วยความปลอดภัยในเด็กเยาวชน-ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย-งดจำหน่ายแก่ผู้ป่วยที่แพทย์สั่งห้าม

ภารกิจ รมช.ศธ 2 03 เมษายน 2564
เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด รุ่นที่ 1 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับ 116 วิทยากรที่ผ่านการอบรม โดยมี นายบุญเลิศ ตองติรัมย์ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.กทม., ดร.จุรัญญา อ่อนล้อม ที่ปรึกษามูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และผู้เข้าอบรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูพี่โอ๊ะมีความรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้มีส่วนร่วมในการอบรมครบทั้งพิธีเปิดการอบรม การสาธิตการปรุงอาหารที่มีส่วนประกอบจากพืชกัญชา และพิธีปิดในวันนี้ ซึ่งเชื่อว่าทุกคนคงมีความเหน็ดเหนื่อยไปพร้อม ๆ กับได้รับความรู้ ความสุข และมิตรภาพจากเพื่อนใหม่ที่มาร่วมอบรม ถือได้ว่า การอบรมวิทยากรฯ ในรุ่นแรกนี้ เป็นมิติแห่งการเรียนรู้และการพัฒนารองรับตำรับครัวยิ้ม ที่จะมีการขยายฐานความรู้ไปยังวิสาหกิจและผู้สนใจต่อไป
ขอแสดงความชื่นชมความตั้งใจจริงของผู้ร่วมอบรมเป็นวิทยากรทุกคน ในการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ร่วมกันสรรค์สร้างสิ่งที่ดีงาม และความประทับใจร่วมกัน เหนือสิ่งอื่นใดต้องขอขอบคุณวิทยากรผู้ให้ความรู้ เพื่อเติมเต็มทักษะและความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมตามวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมด้วย
“ครูโอ๊ะ มีความตื้นตันใจและมีความสุข ที่ได้รับเสียงสะท้อนผ่านตัวหนังสือถึงการจัดอบรม ซึ่งมีทั้งคำชื่นชม ข้อเสนอแนะ และให้คำแนะนำ โดยจะนำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดอบรมให้ดียิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนคงจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ครอบคลุมในทุกมิติ มิตรภาพจากเพื่อนใหม่ โดยเฉพาะการรังสรรค์เมนูจากใบกัญชา พร้อมตั้งชื่อแปลก ใหม่ และแตกต่าง สร้างความสนุกสนานในกิจกรรมปรุงอาหาร ทำให้เห็นถึงความสามัคคีของพวกเราด้วยกัน และที่สำคัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ผ่านการอบรมเป็นวิทยากร จะนำความรู้ที่ได้ไปหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดตัวเองต่อไป
ขอย้ำให้ทุกคนยึดมั่นในพรหมวิหาร 4 เพื่อสร้างสรรค์เมนูกัญชาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการบริโภคในเด็กและเยาวชน การผสมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ตามที่แพทย์ระบุว่าห้ามรับประทาน ให้สมกับที่ได้รับการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดเป็นรุ่นแรก ภายใต้การบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข อย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัย รวมทั้งมีวินัยต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ขอแสดงความขอบคุณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ได้ร่วมกับสำนักงาน กศน. และ กศน.กทม. ในการจัดอบรมวิทยากรในครั้งนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
2/2/2564
>