ข่าวสารกิจกรรม

เสริมทัพประชาสัมพันธ์ ศธ. รุกแบบสร้างสรรค์และรับอย่างมีชั้นเชิง

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรอภิปราย หัวข้อ

IT กับการประชาสัมพันธ์

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายวิชเทพ ฦาชาฤทธิ์ คอลัมน์นิตส์ชื่อดังจากหนังสือพิมพ์หลานฉบับ พร้อมด้วยนางสาวนิภา แย้มวจี

การประชาสัมพันธ์ในสายตาสื่อมวลชน

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นางภาวิณี เจริญยิ่ง หัวหน้าข่าวสังคมหนังสือพิมพ์มติชน และ

การเขียนข่าวร่วมกับการใช้ IT สู่โลกไซเบอร์

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายวิชเทพ ฦาชาฤทธิ์ คอลัมน์นิสต์หนังสือพิมพ์หลายฉบับ อดีตหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สป. และทีมงาน

"เชิดชูครูกวีศรีสุนทร" เนื่องในวันสุนทร

ข่าววงการศึกษา 30 มิถุนายน 2551

นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการเชิดชูครูกวีศรีสุนทร เนื่องในวันสุนทรภู่ พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่สืบสาน ...

เทคนิคเชียงใหม่ คว้ารางวัลสุดยอดโครงงานก่อสร้างเพื่อพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าววงการศึกษา 27 มิถุนายน 2551

นายพงศกร อรรณนพพร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการ INSEE Award 2007

PMQA ตัวชี้วัดการทำงานคุณภาพที่แข่งกับตัวเอง

ข่าววงการศึกษา 27 มิถุนายน 2551

นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมรับฟังบรรยาย พร้อมผู้บริหารระดับสูง ในกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักการและเหตุผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA : Pub...

ศธ. ทิปโก้ ส่งผ่านความช่วยเหลือถึงผู้ประสบภัย

ข่าววงการศึกษา 27 มิถุนายน 2551

24 มิ.ย.51 : ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานรับมอบ ผลิตภัณฑ์ น้ำผลไม้ทิปโก้ จากนายกิตติ ธัญนารา ผู้จัดการฝ่ายCustomer Service SBU2 บริษัททิปโก้ฟูดส์ ปร...

ศธ.เร่งส่งเสริมเด็กดี ครูดี โรงเรียนดี ในโครงการ "คนดีต้นแบบ"

ข่าววงการศึกษา 27 มิถุนายน 2551

นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเกี่ยวกับแนวคิด "คนดีต้นแบบ" คือ การจัดทำสารคดีเชิงคุณธรรมเพื่อส่งเสริมและยกย่อง การประพฤต...

ปลัด ศธ. เสริมการวางแผน สป.

ข่าววงการศึกษา 27 มิถุนายน 2551

ปลัด ศธ. เสริมการวางแผน สป. รูปแบบ OuTcome Mapping ของ สสส.( (22 เม.ย. 51)

สกอ. ร่วม มธ. เสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน (23 เม.ย. 51)

ข่าววงการศึกษา 22 พฤษภาคม 2551

สกอ. ร่วม มธ. เสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน (23 เม.ย. 51)

สนับสนุนอาชีวะ (24 เม.ย. 51)

ข่าววงการศึกษา 29 เมษายน 2551

สนับสนุนอาชีวะ (24 เม.ย. 51)

คณะผู้แทนองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลกเข้าพบสนทนากับรองนายกรัฐมนตรี

ข่าววงการศึกษา 29 เมษายน 2551

คณะผู้แทนองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลกเข้าพบสนทนากับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (25 เม.ย. 51)

พัฒนาอาชีพเสริมสวย (25 เม.ย. 51)

ข่าววงการศึกษา 29 เมษายน 2551

พัฒนาอาชีพเสริมสวย (25 เม.ย. 51)

สพฐ.เร่งประชาสัมพันธ์

ข่าววงการศึกษา 29 เมษายน 2551

สพฐ.เร่งประชาสัมพันธ์โครงการชายแดนภาคใต้ (25 เม.ย. 51)