ข่าวสารกิจกรรม

สช.วางแนวปฏิบัติการจัดทำตราสารจัดตั้ง ร.ร.เอกชน

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

เลขาฯ ลีลาวดี ชูประชาสัมพันธ์ส่งคนทำดีต้องได้ดี

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

งานทุกอย่างทำให้เป็นประจำ ทำซ้ำๆ จึงจะเห็นผล การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ก็เช่นกัน ต้องทำบ่อยๆ สม่ำเสมอจึงจะเกิดผลที่ดีได้ นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระ...

สุขทุกวัน..กับส้วมอาชีวะอนามัย

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

สุขทุกวัน..กับส้วมอาชีวะ-อนามัย

สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ :นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ๑๐๑ แห่งทั่ว...

ศธ.ปรับโครงสร้างองค์กรลดความซ้ำซ้อนภารกิจ

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

25 มิถุนายน 2551 : นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องเพชรรัต...

สกอ. มอบสิทธ์โปรแกรม Tell me More แก่มหาวิทยาลัยเครือข่าย เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษคนไทย

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวภายหลังจากการมอบสิทธิ์การเข้าใช้บริการโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Tell me More ว่า

สกอ.เตรียมความพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการเปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาใหม่" (นบอ.) รุ่นที่ 3

สกอ.ส่งเสริมระบบสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึงการประชุมสุมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สหกิจศึกษา : นโยบาย กลยุทธ์ และการนำไปสู่การปฏิบัติ" ว่า สกอ.

ปลัด ศธ. ถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะนักประชาสัมพันธ์มือหนึ่ง

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ “เปิดเวทีนักเขียน

เสริมทัพประชาสัมพันธ์ ศธ. รุกแบบสร้างสรรค์และรับอย่างมีชั้นเชิง

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรอภิปราย หัวข้อ

IT กับการประชาสัมพันธ์

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายวิชเทพ ฦาชาฤทธิ์ คอลัมน์นิตส์ชื่อดังจากหนังสือพิมพ์หลานฉบับ พร้อมด้วยนางสาวนิภา แย้มวจี

การประชาสัมพันธ์ในสายตาสื่อมวลชน

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นางภาวิณี เจริญยิ่ง หัวหน้าข่าวสังคมหนังสือพิมพ์มติชน และ

การเขียนข่าวร่วมกับการใช้ IT สู่โลกไซเบอร์

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายวิชเทพ ฦาชาฤทธิ์ คอลัมน์นิสต์หนังสือพิมพ์หลายฉบับ อดีตหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สป. และทีมงาน

"เชิดชูครูกวีศรีสุนทร" เนื่องในวันสุนทร

ข่าววงการศึกษา 30 มิถุนายน 2551

นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการเชิดชูครูกวีศรีสุนทร เนื่องในวันสุนทรภู่ พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่สืบสาน ...

เทคนิคเชียงใหม่ คว้ารางวัลสุดยอดโครงงานก่อสร้างเพื่อพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าววงการศึกษา 27 มิถุนายน 2551

นายพงศกร อรรณนพพร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการ INSEE Award 2007