ข่าวสารกิจกรรม

สพฐ. มอบรางวัลส่งเสริมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ข่าววงการศึกษา 18 กันยายน 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน แก่สำนักที่ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัล

สพฐ. จับมือ ไมโครซอฟท์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าววงการศึกษา 17 กันยายน 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. และนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโ...

รองเลขาธิการ กพฐ. นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติเข้าพบ รมว.ศธ.

ข่าววงการศึกษา 17 กันยายน 2562

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับฟังโอวาท และรับเกียรติบัตรเชิดชูเ...

รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

ข่าววงการศึกษา 17 กันยายน 2562

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการกพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านสว่าง โดยมอบถุงยังชีพให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภ...

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ข่าววงการศึกษา 15 กันยายน 2562

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง การใช้ข้อมูลจากระบบพยากรณ์ทะเลและการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ปะการัง

ข่าววงการศึกษา 17 กันยายน 2562

นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กล่...

รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.อัมพร พินะสา เปิดงาน เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

ข่าววงการศึกษา 11 กันยายน 2562

ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ภายใต้สโลแกน “รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา น้อมนำศา...

เลขาธิการ กพฐ. เปิดนิทรรศการ สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ ของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าววงการศึกษา 09 กันยายน 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ” ของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุน...

สพฐ. จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล สำหรับสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

ข่าววงการศึกษา 09 กันยายน 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลให้แก่สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพ...

ศธ. จับมือ กสศ. เปิดเครือข่ายตลาดวาดฝัน หนุนเด็กทุนเสมอภาค พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้

ข่าววงการศึกษา 06 กันยายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตลาดวาดฝัน ส่งต่อรอยยิ้ม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ นักเรียนทุนเสมอภาค” เพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนร่วมสมทบเง...

สพฐ. จัดประชุมผอ.เขต ทั่วประเทศ สร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง

ข่าววงการศึกษา 09 กันยายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

คณะศึกษาธิการจังหวัดรุ่นใหม่ เรียนรู้และดูงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าววงการศึกษา 09 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะศึกษาธิการจังหวัดรุ่นใหม่ที่เข้ารับการพัฒนาและปฐมนิเทศ จำนวน 13 ท่าน พร้อมทั้งคณะศึกษาธิการจังหวัดที่เป...

การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

ข่าววงการศึกษา 06 กันยายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

ประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ

ข่าววงการศึกษา 05 กันยายน 2562

ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวเนื่องในโอกาสประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

สกศ. ประชุมคณะกรรมการ พรบ.กศ.

ข่าววงการศึกษา 05 กันยายน 2562

รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการศึกษา วิเครา...