ข่าวสารกิจกรรม

การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ว่าด้วยการศึกษา 2030 ครั้งที่ 5 5th AsiaPacific Meeting on Edcuation 2030

ข่าววงการศึกษา 15 ตุลาคม 2562

การประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยการศึกษา 2030 ครั้งที่ 5 5th Asia-Pacific Meeting on Edcuation 2030

การประชุม Asian Summit on Education & Skills 2019 (ASES) ครั้งที่ 6 ณ เมืองบังคาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย

ข่าววงการศึกษา 15 ตุลาคม 2562

การประชุม Asian Summit on Education & Skills 2019 (ASES) ครั้งที่ 6 ณ เมืองบังคาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย

สพฐ. ร่วมกับ บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ในโครงการ แข่งขันการสื่อสารภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 และ การแข่งขันคัดเลือกครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับประเทศ รุ่นที่ 1

ข่าววงการศึกษา 01 ตุลาคม 2562

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ในโครงการ “แข่งขันการสื่อสารภาษาอังกฤ...

กระทรวงศึกษาธิการชูโมเดลการจัดการศึกษาพหุภาษาในเวทีนานาชาติ

ข่าววงการศึกษา 15 ตุลาคม 2562

กระทรวงศึกษาธิการชูโมเดลการจัดการศึกษาพหุภาษาในเวทีนานาชาติ

เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ที่เล็กที่สุดในประเทศไทย

ข่าววงการศึกษา 25 กันยายน 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 จังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) เป็นประธานพิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

ข่าววงการศึกษา 24 กันยายน 2562

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือ ของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก

ข่าววงการศึกษา 23 กันยายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือ ของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก

รองเลขาธิการ กพฐ. รับมอบทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2

ข่าววงการศึกษา 23 กันยายน 2562

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.

ข่าววงการศึกษา 23 กันยายน 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนในเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จำนวน 17 โรงเรียน

รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

ข่าววงการศึกษา 23 กันยายน 2562

นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ

สสวท. เดินหน้าอบรมครูวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง สร้างสมรรถนะเด็กไทย หนุนนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21

ข่าววงการศึกษา 20 กันยายน 2562

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้บริหารสถานศ...

สพฐ. รับมอบทุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

ข่าววงการศึกษา 18 กันยายน 2562

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีรับมอบการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุ...

สพฐ.ลงนามความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา กับการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)

ข่าววงการศึกษา 18 กันยายน 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน...

สพฐ. มอบรางวัลส่งเสริมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ข่าววงการศึกษา 18 กันยายน 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน แก่สำนักที่ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัล

สพฐ. จับมือ ไมโครซอฟท์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าววงการศึกษา 17 กันยายน 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. และนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโ...