5 เหตุผลกับ Coding"ง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล"

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน 2562

นโยบายรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.

5 เหตุผลที่บอกว่าทำไม Coding ถึงสำคัญกับเด็ก

          ในฐานะที่เป็นครู STEM ระดับอนุบาล เป็นแม่ และเป็นย่า/ยาย ผู้เขียนพยายามทำให้ตัวเองทันกับวิธีการใหม่ ๆ ที่ทำให้ครอบครัว และนักเรียนมีความสนใจกับแนวคิดของศตวรรษที่ 21 พบว่ามีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า coding เป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาชีพในอนาคต ดังนั้นจึงถามตัวเองว่าเราเรียนรู้ และสอนเด็กให้ code ได้อย่างไร ทำไมมันจึงมีความสำคัญ และควรจะเริ่มเมื่อเด็กอายุเท่าไหร่ ต่อไปนี้เป็น 5 เหตุผลที่บอกว่า coding มีความสำคัญกับเด็ก

1.Coding นับเป็นอีกภาษาหนึ่ง
          ภาษาสอนให้เด็กสามารถสื่อสารได้ และสอนการคิดอย่างมีตรรกะ และยังช่วยเสริมสร้างทั้งทักษะการพูด และการเขียน เด็ก ๆ ควรได้เรียนรู้หลาย ๆ ภาษาตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะมันช่วยให้เด็กเข้าใจสิ่งรอบ ๆ ตัวได้ดีขึ้น coding เป็นภาษาที่ทุกตัวอักษรมีสูตรเฉพาะของตัวเองซึ่งประกอบด้วยชุดตัวเลข 0 และ 1 ซึ่งเป็นเครื่องบอกเทคโนโลยีรอบ ๆ ตัวเราว่าจะต้องทำงานอย่างไร พบว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเทคโนโลยีรอบตัวเค้าว่าทำงานอย่างไรได้ดีไปกว่าการเรียนรู้ code และการพูดคุยกับเทคโนโลยีรอบ ๆ ตัวเด็ก

2.Coding ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
จากการทดลองพบว่าเด็กเรียนรู้ และสมองดี ถึงแม้ว่าเมื่อเด็กทำผิดพลาด ก็จะเกิดการเรียนรู้ เด็ก ๆ สามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมก็ส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยอยู่ในกระบวนการมากกว่าอยู่ในผลงานสุดท้ายของเด็ก

3.Coding ช่วยเด็ก ๆ ในด้านทักษะคณิตศาสตร์
          Coding ทำให้เด็ก ๆ สามารถมองเห็นภาพของแนวคิดที่เป็นนามธรรม สามารถใช้คณิตศาสตร์ในสถานการณ์จริง และทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและสร้างสรรค์ ปัจจุบัน Coding อยู่ในหลักสูตร STEM จำนวนหลายหลักสูตร

4.Coding ช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ
          เด็ก ๆ ที่เรียน Coding เข้าใจว่าจะต้องวางแผน และจัดระเบียบความคิดอย่างไร ซึ่งนำไปสู่การทักษะการเขียนที่ดี

5.Coding ช่วยให้เด็ก ๆ มีความั่นใจในการแก้ปัญหา
          จากการเรียน coding ทำให้เด็กเห็นว่าในการทำอะไรแต่ละอย่าง มีวีธีการทำได้มากกว่าหนึ่งวิธ๊ และถึงแม้ว่าวิธีที่เลือกใช้จะไม่ได้ผล เด็ก ๆ ก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปโดยไม่กังวลถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น Coding นับเป็นความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล และมันเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กจะต้องเข้าใจ และสามารถทำงานกับเทคโนโลยีรอบ ๆ ตัวได้

          การให้เด็กเรียน coding ตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นการเตรียมเด็กสำหรับอนาคต เพราะเป็นการช่วยเด็กในเรื่องการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ คณิตศาสตร์ ทักษะการเขียน และความมั่นใจ จากที่กล่าวมานี้ ทำให้ฉันปรับวิธีการสอนเด็กอนุบาลที่เน้นเรื่อง STEM ให้สามารถ coding ได้ โดยใช้ Botley

          เมื่อ Botley ได้ถูกส่งมาถึง เด็ก ๆ ตื่นเต้นมากที่ได้พบเพื่อนใหม่ที่จะถูกนำมาใช้ในห้องเรียน เด็ก ๆ ชอบ Botley มาก แต่ละคนช่วยกันใส่ code เข้าไปทีละอัน จากนั้นเราจึงเอา Code ทั้งหมดมารวมกัน จากนั้นเด็ก ๆ สามารถใส่ code ได้อีก 5 อันตามที่ตัวเองเลือกมา เมื่อเริ่มคุ้นเคยกับ Botley แล้ว จึงจะใช้เกมส์ และส่วนเสริมอื่น ๆ ที่มากับ Botley ต่อไป ครูรู้สึกตื่นเต้นกับ Botley และชอบที่ Botley สามารถช่วยห้องเรียน STEM เรียนรู้เกี่ยวกับ Coding

          สามารถดูตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ Botley ได้ที่ link ต่อไปนี้: http://blog.learningresources.com/coding-botley-printables/

cr/แปลโดย ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ทปษ.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ&เลขานุการคณะทำงานCoding