ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train-the-Trainer: Computational Thinking Unplugged

ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม 2562

ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

ไฟล์แนบ