ข่าวสารกิจกรรม

ทปษ.วราวิช ชู กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ในงาน EDUCA 2019

ข่าววงการศึกษา 18 ตุลาคม 2562

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องกลยุทธ์การพั...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ

ข่าววงการศึกษา 18 ตุลาคม 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ

สช. จัดอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ยกระดับผลการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ข่าววงการศึกษา 18 ตุลาคม 2562

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรร...

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ทั่วประเทศ

ข่าววงการศึกษา 18 ตุลาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกประกาศ เรื่อง การมอบหมายผู้แทน สพฐ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั่วประเทศ

สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ รุ่นที่2 ประจำปี 2562

ข่าววงการศึกษา 17 ตุลาคม 2562

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมอ...

สช. จัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ข่าววงการศึกษา 17 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 62 นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย

เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2562 )

ข่าววงการศึกษา 15 ตุลาคม 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562

ข่าววงการศึกษา 15 ตุลาคม 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 แก่สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึก...

แจ้งกำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร TraintheTrainer Computational Thinking Unplugged

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 63 (63rd SEAMEO INNOTECH Governing Board Meeting)

ข่าววงการศึกษา 15 ตุลาคม 2562

ระหว่างวันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม Haian Beach & Spa เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562

ข่าววงการศึกษา 11 ตุลาคม 2562

นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับมูลนิธิ Microbit Educational Foundation ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข่าววงการศึกษา 15 ตุลาคม 2562

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับมูลนิธิ Micro:bit Educational Foundation ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าววงการศึกษา 15 ตุลาคม 2562

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ