ข่าวสารกิจกรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการโรงเรียนผาเทิบวิทยา อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ข่าววงการศึกษา 24 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตตรวจราชการที่ 11 ณ โรงเรียนผาเทิบวิทยา อำเภอดอ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ข่าววงการศึกษา 24 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง จังหวัดมุกดาหาร

ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ปี 2563

ข่าววงการศึกษา 24 กุมภาพันธ์ 2563

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 51 เรื่อง ประกอบด้วย รางวัลดีเ...

สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้

ข่าววงการศึกษา 24 กุมภาพันธ์ 2563

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อเรื่อง ครูดี…ที่รัก ชิงเงินรางวัลรวม 100000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

ข่าววงการศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2563

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2563

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ข่าววงการศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด...

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งโรมาเนียประจำประเทศไทย

ข่าววงการศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2563

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งโรมาเนียประจำประเทศไทย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

ข่าววงการศึกษา 14 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ของสำนักงาน ...

แนวทางและมาตรการ การลดและการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5

ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

แนวทางการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับเด็กวัยเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะผู้แทนนักเรียนไทยเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

ข่าววงการศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2563

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เวที ITMO 2019 แ...

ชูการศึกษาเอกชนภาคอีสาน ทางเลือกสู่อนาคต

ข่าววงการศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (PRIVATE Education, Choice...