ข่าวสารกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

ข่าววงการศึกษา 13 ธันวาคม 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

คุรุสภาจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร

คุรุสภายืนยันอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีหมดอายุ 8 ธันวาคม 2562 เสร็จทันตามกำหนด

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub

โดยมีรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

สพฐ. ร่วมเป็นพยานส่งมอบเงินบริจาค

ข่าววงการศึกษา 09 ธันวาคม 2562

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเงินบริจาคซ่อมแซมโรงเรียนและจัดจ้างบุคลากรโรงเรียน ระหว่าง มูลนิธิใบไม้ปันสุข โดยบร...

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสดุดี ประจำปี 2562

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2562

เผยความก้าวหน้ากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของไทยในรอบปี

ข่าววงการศึกษา 04 ธันวาคม 2562

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ (The 14th ASEAN High Officials Meeting on Education) ณ โรงแรมเ...

สพฐ. เน้นบริหารเข้มแข็งคล่องตัว

ข่าววงการศึกษา 04 ธันวาคม 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10

ข่าววงการศึกษา 04 ธันวาคม 2562

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส...

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก 27 ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย

ข่าววงการศึกษา 02 ธันวาคม 2562

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นายสำเนา เนื้อทอง) และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย...

สพฐ. ลงนามพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ข่าววงการศึกษา 02 ธันวาคม 2562

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนตามกรอ...