54933-4374.jpg

Upskill Reskill 47อาชีวะเกษตรอาหารกลางวันปลอดสารพิษ

ข่าว ศธ.360 องศา 08 ตุลาคม 2562

Upskill Reskill 47อาชีวะเกษตรอาหารกลางวันปลอดสารพิษ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแผนกอาหารและโภชนาการ ผลงานสถาบันและผลงานของนักศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำถึงการ Upskill Reskill (หรือการเสริมทักษะใหม่ : Upskilling และการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ : Reskilling) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับคนทำงานในอนาคต โดยเน้นไปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ่งเน้นให้อาชีวะเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารกลางวันที่ปลอดสารพิษ และยังเป็นการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (STi) อีกด้วย

ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.